prodev

OM PRODEV EIENDOM

ENGASJERT

LOKAL

NØYAKTIG


Prodev AS er en eiendomsutvikler med hovedsatsingsområde på Østlandet. Vi er involvert i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdig boliger.  Vi mener at et godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmegler og grunneier bidrar til at boliger vi leverer er av høy kvalitet. Prodev AS har som strategi å benytte faste samarbeidspartnere, hvilket reduserer risikoen for feil, samt at Prodev AS har høy prioritet hos de ulike samarbeidspartnerne. Vi ønsker å ta vare på våre partnere og kolleger slik at vi alltid drar i samme retning. Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter med fokus på en solid byggemetode, riktig valg av materialer og smarte energiløsninger.  Vi ønsker ikke for enhver pris å profittmaksimere hvert prosjekt, men sammen med arkitekt utvikle det prosjektet vi mener er best for området, og i tråd med samfunnsutviklingen.  

Selskapet har 6 dyktige medarbeidere med tverrfaglig kompetanse innen transaksjon, finansiering, utvikling, prosjektledelse og marked/konseptutvikling. Eierstrukturen bak Prodev AS forvalter/ utvikler både næring i innland og utlandet, sammen med utvalgte konsepter i utlandet.