prodev

SOGSTIKOLLEN 20

Fem horisontaldelte to-mannsboliger med felles parkeringskjeller og trappe/ heis adkomst til hver enhet. Bebyggelsen er utformet og orientert tilpasset omkringliggende bebyggelse og byggelinjer. Prosjektet har hentet inspirasjon fra Drøbak Sentrum i sin utforming, sammen med Oscarsborg festningsverk hvor bebyggelsen dyrker de smale rommene og skytterskår med fokus på maksimalt utsyn og et minimalt innsyn til bebyggelsens kjerne. Parkeringsanlegget vil plasseres sentralt i prosjektet, hvor lokket over vil fungere som et felles tun i bebyggelsen og desto nærmere bebyggelsen en kommer, vil sonene gå fra halv privat til, hel privat sone.

PRIS FRA

Kommer snart

P-ROM

116 m² - 134 m²

EST. INNFLYTTING

Kommer snart

MELD INTERESSE FOR PROSJEKTET
 

FLERE PROSJEKTER